Το καρδιολογικό ιατρείο μας, βρίσκεται σε έναν άνετο, φιλικό και εύκολα προσβάσιμο χώρο, στο κέντρο της Θέρμης.

Καρδιολογικό ΙατρείοΣτο καρδιολογικό ιατρείο στη Θέρμη, πρωταρχική μας επιδίωξη είναι η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης ανάμεσα στην ιατρό και τον εξεταζόμενο, παράγοντας που αποτελεί βασική προϋπόθεση για καλή συνεργασία και θετικό αποτέλεσμα.

Το Ιατρείο μας διαθέτει:

  • Ασύρματο φορητό ηλεκτροκαρδιογράφο τελευταίας τεχνολογίας. Το μηχάνημα που είναι εγκατεστημένο στο Καρδιολογικό Ιατρείο, Ενσωματώνει χαρακτηριστικά της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας. Είναι παράλληλα φορητός και κατάλληλος για νοσηλευτικές μονάδες & ιατρεία και όπου απαιτείται μεγάλος όγκος εξετάσεων. Διαθέτει ευκρινή, ευρεία οθόνη αφής LCD. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων, των αναλύσεων και της ερμηνείας γίνονται σε μια οθόνη.
  • Υπέρηχο καρδιάς (2D, M-MODE, DOPPLER, ΕΓΧΡΩΜΟ TRIPLEX). Με το υπερηχογράφημα καρδιάς που είναι εγκατεστημένο στο Καρδιολογικο Ιατρείο στη Θέρμη, μπορούμε να εκτιμήσουμε τις διαστάσεις και τη λειτουργικότητα της καρδιάς. Συνιστάται περιοδικός έλεγχος με υπερηχογράφημα καρδιάς σε ασθενείς με διεγνωσμένη καρδιακή πάθηση αλλά, όταν υπάρχει ένδειξη, και σε υγιή άτομα, προκειμένου να αποκλείσουμε δομική καρδιοπάθεια.
  • Δοκιμασία κοπώσεως με κυλιόμενο τάπητα. Η δοκιμασία που γίνεται στο Καρδιολογικό Ιατρείο, έχει μεγαλύτερη διαγνωστική αξία αν γίνει σε ασθενείς πού έχουν εμφανίσει ύποπτα συμπτώματα, (π.χ πόνο στο στήθος κατά την προσπάθεια, στηθάγχη) ή σε όσους έχουν παράγοντες κινδύνου (βλ. κάπνισμα, σακχαρώδη διαβήτη, αρτηριακή υπέρταση, υψηλή χοληστερίνη, οικογενειακό ιστορικό στεφανιαίας νόσου). Πολύ συχνά παραπέμπονται για κόπωση νέοι άνθρωποι, χωρίς συμπτώματα και χωρίς κανένα παράγοντα κινδύνου, σε αυτές τις περιπτώσεις η κόπωση δεν έχει διαγνωστική αξία και δεν ενδείκνυται. Μάλιστα σε ασυμπτωματικούς νέους ασθενείς χωρίς παράγοντες κινδύνου ακόμη και στη σπάνια περίπτωση που ανιχνευθεί κάποιο σημάδι μυοκαρδιακής ισχαιμίας στο ΗΚΓ (θετική δοκιμασία για ισχαιμία) υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να γίνει στεφανιογραφία και τα στεφανιαία να είναι φυσιολογικά (στην περίπτωση αυτή η δοκιμασία κόπωσης θεωρείται ψευδώς θετική). Συχνά ψευδώς θετικές δοκιμασίες (δηλ. η δοκιμασία αποδεικνύεται θετική για ισχαιμία ενώ τα στεφανιαία αγγεία δεν δείχνουν στενώσεις στην στεφανιογραφία) παρουσιάζονται σε γυναίκες που παραπονιούνται για άτυπα προκάρδια άλγη.
  • Holter ρυθμού 24ώρου (για τη διεύρυνση αρρυθμιών). Η εξέταση αυτή, που γίνεται με τοποθέτηση του Holter στο Καρδιολογικό Ιατρείο, μας δίνει πληροφορίες για την καρδιακή συχνότητα, τον καρδιακό ρυθμό καθώς και για την ύπαρξη έκτακτων συστολών. Με τον τρόπο αυτό διαγιγνώσκονται ή παρακολουθούνται διάφορες αρρυθμίες. Αν και η διάρκεια ενός Holter καρδιακού ρυθμού είναι σαφώς μεγαλύτερη από αυτή ενός απλού ηλεκτροκαρδιογραφήματος είναι αρκετά συχνό το φαινόμενο να μην καταφέρει να θέσει διάγνωση διότι η αρρυθμία που υποψιαζόμαστε ή γνωρίζουμε ότι υπάρχει δεν συνέβη κατά το διάστημα αυτό.

ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ & ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ