καρδιολογικές εξετάσεις, τεστ κοπώσεως

Καρδιολογικές Εξετάσεις: Test Κοπώσεως

Μια από τις ουσιαστικότερες καρδιολογικές εξετάσεις είναι το τεστ κόπωσης. Στη δοκιμασία (τεστ) κόπωσης, η βάδιση στον κυλιόμενο τάπητα προκαλεί προοδευτική και ελεγχόμενη αύξηση του καρδιακού έργου. Η δοκιμασία συνοδεύεται από συνεχή καταγραφή ηλεκτροκαρδιογραφήματος για έλεγχο του καρδιακού ρυθμού. Επίσης καταγράφονται οι διακυμάνσεις της αρτηριακής πίεσης και η εμφάνιση ή όχι συμπτωμάτων, όπως ο θωρακικός πόνος και η δύσπνοια.

Ανωμαλίες στο ηλεκτροκαρδιογράφημα, τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση ή και εμφάνιση συμπτωμάτων μπορεί να είναι ενδεικτικά σημαντικής στεφανιαίας νόσου, δηλαδή στενώσεων των στεφανιαίων αρτηριών (συνήθως>70%), οι οποίες ελαττώνουν σημαντικά τη ροή του αίματος προς την καρδιά κατά την άσκηση.

Η ακρίβεια της δοκιμασίας κόπωσης δεν είναι απόλυτη. Έτσι, δε διαγιγνώσκει όλες τις περιπτώσεις στεφανιαίας νόσου, ενώ μερικές φορές θέτει την υποψία στεφανιαίας νόσου σε φυσιολογικούς ασθενείς. Γι’ αυτό και πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το ιστορικό του ασθενούς και άλλες εξετάσεις, στα πλαίσια μιας συνολικής καρδιολογικής εκτίμησης.

Καρδιολογικες Εξετάσεις - Υπέρηχος καρδίαςΚαρδιολογικές Εξετάσεις: Υπέρηχος Καρδίας

Με το έγχρωμο διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα (Triplex) επιτυγχάνεται η απεικόνιση της καρδιάς χρησιμοποιώντας ηχητικά κύματα υψηλής συχνότητας, που δεν είναι αντιληπτά από την ανθρώπινη ακοή και ονομάζονται υπέρηχοι. Η απεικόνιση προκύπτει από την ανίχνευση των αντανακλάσεων των υπερήχων πάνω στις διάφορες καρδιαγγειακές δομές. Συνδυάζεται με την εξέταση Doppler, η οποία στηρίζεται, επίσης, στη χρήση των υπερήχων και χρησιμοποιείται για τη μελέτη της ροής του αίματος στην καρδιά και τα μεγάλα αγγεία.

Το διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα παρέχει τις εξής πληροφορίες:

 • Διαστάσεις της καρδιάς, των καρδιακών κοιλοτήτων και των μεγάλων αγγείων
 • Πάχος των τοιχωμάτων της καρδιάς
 • Συστολική και διαστολική λειτουργικότητα της καρδιάς
 • Λειτουργία των βαλβίδων της καρδιάς (στενώσεις – ανεπάρκειες)
 • Ενδείξεις στεφανιαίας νόσου: υποκινησία τοιχωμάτων αριστεράς κοιλίας, κοιλιακά ανευρύσματα, παρουσία ενδοκοιλιακών θρόμβων, βαλβιδικές δυσλειτουργίες
 • Παρουσία περικαρδιακού υγρού
 • Παρουσία ενδοκαρδιακών όγκων ή άλλων μορφωμάτων (π.χ. εκβλαστήσεων)
 • Μυοκαρδιοπάθειες
 • Συγγενείς καρδιοπάθειες

Η εξέταση γίνεται στο χώρο του γραφείου μας, είναι ανώδυνη και ασφαλής και δίνει πληθώρα πληροφοριών για την αποτελεσματική καρδιολογική διάγνωση. Δεν απαιτεί καμία προετοιμασία.

Holter Ρυθμού

Το Holter ρυθμού είναι μία μη επεμβατική εξέταση με την οποία επιτυγχάνεται η συνεχής παρακολούθηση του καρδιακού ρυθμού για διάστημα 24 έως 48 ωρών, συνήθως.

Η καταγραφή της ηλεκτρικής δραστηριότητας της καρδιάς γίνεται με ηλεκτρόδια (συνήθως 5-7) τα οποία τοποθετούνται με αυτοκόλλητα στην πρόσθια επιφάνεια του θώρακα. Για καλύτερη ποιότητα καταγραφής μπορεί να χρειαστεί αφαίρεση τριχών στα σημεία που τοποθετούνται τα ηλεκτρόδια. Τα ηλεκτρικά σήματα μεταφέρονται και καταγράφονται σε ένα μικρό μηχάνημα, το οποίο μπορεί να στερεωθεί και σε ειδική θήκη στη ζώνη του ασθενούς. Στη διάρκεια της καταγραφής συστήνεται στον ασθενή να επιτελεί τις συνήθεις δραστηριότητές του, με μόνο περιορισμό ότι δεν επιτρέπεται να κάνει μπάνιο. Τα αυτοκόλλητα αφαιρούνται μετά την ολοκλήρωση της περιόδου παρακολούθησης. Μετά την ανάλυση της καταγραφής, προκύπτουν τα αποτελέσματα τα οποία παραδίδονται στον ασθενή. Η εξέταση είναι εντελώς ανώδυνη και ακίνδυνη, ενώ δεν απαιτεί κάποια προετοιμασία.

Το Holter ρυθμού χρησιμεύει στην καταγραφή αρρυθμιών που εμφανίζονται περιστασιακά, καθώς και στη διερεύνηση συμπτωμάτων που εμφανίζονται διαλειπόντως, όπως αίσθημα παλμών, λιποθυμία, ζάλη, απώλεια συνείδησης. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, ο ασθενής καλείται να πιέσει ένα ειδικό κουμπί που υπάρχει σε αρκετούς τύπους συσκευών, ώστε να διασωθεί στη μνήμη της συσκευής η χρονική στιγμή κατά την οποία εκδηλώθηκε η ύποπτη συμπτωματολογία. Με τον τρόπο αυτό ελέγχεται η πιθανή συσχέτιση των συμπτωμάτων του ασθενή με τα ηλεκτροκαρδιογραφικά ευρήματα, ώστε να διαπιστωθεί εάν κάποιο είδος αρρυθμίας (βραδυκαρδία ή ταχυκαρδία) ευθύνεται για τη συμπτωματολογία του ασθενή.

Holter Πίεσης

Το Holter πίεσης είναι ένα ειδικό μηχάνημα αυτόματης μέτρησης της αρτηριακής πίεσης που καταγράφει τις διακυμάνσεις αυτής σε όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Η μέτρηση γίνεται με μια μικρή σε μέγεθος συσκευή, που εφαρμόζεται συνήθως στη ζώνη ή τον ώμο του ασθενούς και μια περιχειρίδα απλού πιεσόμετρου. Η συσκευή τίθεται σε λειτουργία ανά τακτά χρονικά διαστήματα, που ορίζονται από το γιατρό (συνήθως ανά 15 λεπτά την ημέρα και ανά 30 λεπτά τη νύχτα). Ο ασθενής μπορεί να πραγματοποιήσει και μόνος του κάποια μέτρηση, αν αισθανθεί ενόχληση ή αδιαθεσία. Κατά το 24ωρο της εξέτασης η δραστηριότητα του ασθενούς συνεχίζεται κανονικά. Η εξέταση είναι εντελώς ανώδυνη και δεν απαιτεί κάποια προετοιμασία.

Μετά την παρέλευση 24 ωρών, ο γιατρός αφαιρεί τη συσκευή, η οποία συνδέεται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, μελετά τις τιμές και πραγματοποιεί τη διάγνωση.

Ενδείξεις της τοποθέτησης Holter πίεσης:

 • Υποψία υπέρτασης της λευκής μπλούζας. Πολλές φορές οι ασθενείς επηρεάζονται από τη διαδικασία της μέτρησης από το γιατρό, έχουν νευρικότητα και άγχος, γεγονός που οδηγεί σε υψηλότερες τιμές αρτηριακής πίεσης που δεν ανταποκρίνονται, όμως, στην πραγματικότητα
 • Συγκεκαλυμμένη υπέρταση, δηλαδή αυξημένες τιμές πίεσης κατά τα διαστήματα που αυτή δεν μετράται
 • Μεταβαλλόμενη αρτηριακή πίεση
 • Ορθοστατική υπόταση
 • Προεκλαμψία για εγκύους
 • Νυκτερινές πτώσεις
 • Λιποθυμικά επεισόδια

Χρειάζεστε πληροφορίες ή έχετε απορίες?